بایگانی برچسب: s

سفارش مقالات و کتاب های علمی از سایت Sciencedirect.com به مبلغ هزار تومان

سفارش مقالات و کتاب های علمی از سایت Sciencedirect.com به مبلغ هزار تومان

سفارش مقالات و کتاب های علمی از سایت Sciencedirect.com به مبلغ هزار تومان

سفارش مقالات و کتاب ها از سایت Sciencedirect.com
 
کسانی که در زمینه پژوهش های علمی و یا نوشتن مقالات تجربه دارند، می دانند که دسترسی به اطلاعات و مقالات به روز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که شاید یک محقق در پی اثبات یک مساله باشد که کسی دیگری در هفته اخیر این موضوع را رد کرده است، و دسترسی نداشتن این فرد به مقاله فرد مقابل چالش بزرگی برای او به حساب میاد.
 
 
همانطور که شاید خیلی از شما بدانید، سایت Sciencedirect.com یکی از بزرگترین و…

مقاله آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۷۶ صفحه می باشد. بخش اول :‌كليات هدف ، ايجاد محيط ايمن از نظر برق گرفتگي با توجه به مقررات ودستور العمل هاي اين آيين نامه مي باشد دامنه كاربرد – اين آيين نامه براي اجرا در كليه كارگاه ها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامي مؤثر سيستم هاي برقي آنها حداكثر ۱۰۰۰ ولت جريان متناوب مي باشد تدوين گرديده است . حداكثر مقاومت اتصال زمين مجاز براي هر سيستم حفاظتي ( دو اهم ) بر مبناي ولتاژ فاز ۳۸۰ ولت تعيين گرديده و همين مقدار براي مدارهاي با ولتاژ فاز حداكثر ۱۰۰۰ ولت نياز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرايط خاصي كه ايجاد اتصال زمين مؤثر با مقاومت كل سيستم ( دو اهم ) امكان پذير نباشد بايد مجوز لازم در اين مورد ازوزارت كار اخذ گردد. رعايت كليه مقررات اين آيين نامه الزامي بوده و عدم اجراي موارد پيش بيني شده يا انجام نيمه كاره آنها سبب بي اثر شدن و در نتيجه كل سيستم ايمني مربوطه خواهد گرديد.  بخش دوم – تعاريف  واژه هاي به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي گردد: تجهيزات الكتريكي – مصالح و تجهيزاتي كه براي …

مقاله انواع موتورهاي الكتريكي و كاربرد آن ها


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۴۶ صفحه می باشد. انواع موتورهاي متناوب :  چون مقدار زيادي از قدرت الكتريكي توليد شده بصورت متناوب ميباشد ، بيشتر موتورها طوري طرح شده اند كه با جريان متناوب كار كنند . اين موتورها در بيشتر موارد ميتوانند دو برابر موتورهاي جريان مستقيم كاركنن و زحمت آنها در موقع كاركردن كمتر است ، چون در موتورهاي جريان مستقيم هميشه اشكالاتي در كموتاسيون آنها ايجاد ميشود كه مستلزم عوض كردن ذغالها يا زغال گيرها و يا تراشيدن كلكتور است . بعضي موتورهاي جريان متناوب با موتورهاي جريان مستقيم كاملا فرق دارند ، بطوريكه حتي در آنها از رينگ هاي لغزنده هم استفاده نميشود و براي مدت طولاني بدون ايجاد درد سر كار ميكنند . موتورهاي جريان متناوب ، عملا براي كارهايي كه احتياج به سرعت ثابت دارند ، مناسب هستند . چون سرعت آنها به فركانس جريان متناوب اعمال شده به سر هاي موتور ، بستگي دارد . اما بعضي از آنها طوري طرح شده اند كه در حدود معين ، داراي سرعت متغير باشد . موتورهاي جريان متناوب ميتوانند طوري طرح شوند كه با منبع جريان متناوب يك فاز يا چند فاز كار كنند . ولي چه موتور …

مقاله بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۸۶ صفحه می باشد. چكيده: هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه فرضيه هاي تحقيق عبارتند از اينكه: بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان رابطه وجود دارد. بين پذيرش اجتماعي دختران و پسران تفاوت وجود دارد. بين شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه ۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه ۳۵ نفر دختران و ۳۵ پسران است و آزمون شيوه هاي فرزند پروري و پذيرش اجتماعي بر روي آنها اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون وt متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج آن به اين شرح است كه بين شيوه هاي فرزندپروري و پذيرش اجتماعي رايطه وجود دارد ولي بين پذيرش اجتماعي و شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود ندارد. بيان مسئله : غالبا” شخصيت كودك به رنگ ، محيط عاطفي خانه در مي آيد و اين حقيقت را متخصصين تعليم و تربيت كودك طي بررسي هاي درباره ارتباط بين خوي پدر و مادر و رفت …

مقاله بررسي نقش مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان رياضي،علوم تجربي و انساني


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۸۰ صفحه می باشد. چكيده پژوهش حاضر به دنبال بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني است كه از بين آنها دو گروه به صورت تصادفي انتخاب شد.گروهي كه نحت راهنمايي مشاور قرار داشته گروه ديگر از راهنمايي مشاوره بهره نداشته است.روش نمونه برداري اين پژوهش بر پايه نمونه برداري چند مرحله انجام گرفته است.بدين صورت كه از بين تعداد كل دبيرستانهاي شهرستان ابهر ۵ دبيرستان به صورت تصادفي انتخاب و سپس از بين دبيرستانهاي انتخابي از هر دبيرستان يك كلاس تجربي، يك كلاس رياضي و يك كلاس انساني به صورت تصادفي انتخاب گرديد و از هر كلاس ۱۰ نفر به صورت انتخابي تعيين گرديد كه ۵ نفر متعلق به گروه A و ۵ نفر متعلق به گروه B مي باشند.در مجموع تعداد كل دانش آموزان فارغ التحصيل مورد پژوهش ۱۵۰ نفر مي باشند.نمرات دروسي اختصاصي دو گروه مورد مطالعه با استفاده از روش آزمون واريانس دو عاملي بدست آمده است.ابزار اندازه گيري اين پژوهش عبارتست از پرونده هاي تحصيلي دانش آموزاني كه توسط مشاوران تنظيم شده است.با مراجعه به پرونده تحصيلي گروه نمونه نمرات دروس اخت …

مقاله شماره ۳ موضوع: شفافیت در فرایند بودجه ریزی

مقاله شماره 3 موضوع: شفافیت در فرایند بودجه ریزی

مقاله شماره ۳ موضوع: شفافیت در فرایند بودجه ریزی

این مقاله دارای ۳۰% تخفبف نسبت به ساید فروشگاه ها میباشد
بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجهدر دو دهه گذشته، توجه به بودجه‌ریزی و مدیریت بخش عمومی در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا از داده به ستانده و محصول معطوف شده است. در حالی که آثار روش‌های مدیریتی مبتنی بر داده هنوز باقی مانده است….

تحقیق امنيت در شبكه هاي بي سيم


            پایان نامه امنيت در شبكه هاي بي سيم چکیده اهمیت پیکربندی صحیح ابزار شبکه بی‌سیم و ایجاد محدودیت جهت دسترسی به اینترنت، غیر فعال کردن انتشار، حفاظت از اطلاعات ارسالی به کمک رمزنگاری، محدود کردن پهنای باند، تغییر نام شبکه بی‌سیم ، تغییر رمز مدیر، ایجاد منطقه غیر نظامی و شبکه چندگانه، استفاده از دسترسی حفاظت شده، نگهداری از نرم‌افزار دائمی فعلی و بروز رسانی آن و حفظ کلیه اطلاعات در خصوص تنظیمات صورت گرفته بر روی نقطه دسترسی بصورت مستند امکان استفاده امن و قابل اطمینان از شبکه بی‌سیم را فراهم می‌نماید. هدف از ارائه این مقاله آشنایی با مفاهیم و راه‌کارهای مربوط به امنیت شبکه بی‌سیم می‌باشد. اين مقاله به طور كلي به چالشها و راهكارها در امنيت شبكه مي‌پردازد. در ابتداي مقاله به مباحثي چون: امنيت شبكه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، اهميت امنيت شبكه، سابقة امنيت شبكه، پيدايش جرايم رايانه‌اي، طبقه‌بندي جرايم رايانه‌اي، و راهكارهايي كه براي اين چالش پيشنهاد شده است از جمله كنترل دولتي، كنترل سا …

مقاله آماده ارائه اقتصادی شماره ۲ :بررسی حقوقی شیوه نظارت بر اجرای بودجه


این فایل دارای ۳۵% تخفیف نسبت به فروشگاه های دیگر میباشد کاستن و کم کردن از یک یا چند بخش و افزودن به یک یا چند بخش دیگر بدون اینکه در سقف اعتبارات تغییری حاصل شود به آن اصلاح بودجه گویند . بودجه چیست و دیوان محاسبات طبق قانون چه نقشی را درباره این سند مالی عهده‌دار است؟ فرمت docx 25 صفحه …

تعریف سبک و انواع سبک های ادبی در شعر فارسی


۱۶ ص   تعریف سبک و انواع سبک های ادبی در شعر فارسی سبکهای ادبی در شعر فارسی به چند بخش مهم و اساسی تقسیم شده اند : ۱- سبک خراسانی ۲- سبک عراقی ۳- سبک هندی ۴- بازگشت ادبی یا سبکهای جدید که منتهی به سبک جدید دوره معاصر شده اند. که در این تقسیم بندی ” بازگشت ادبی ” و ” شعر معاصر ” در یک طبقه بندی قرار گرفتند. ” این سبکها مربوط به زمان است نه مکان ، و مکان را در آن تأثیری نبوده و نیست و همچنین سبکهای بین بین نیز هست که استادانی داشته است.” اصولا این نوع تقسیم بندیها برای طبقه بندی راحت تر شعر فارسی و در دوران بعد از آن شاعران ایجاد شده . معرفی این سبکها و مکاتب فکری برای آشنایی با شاعران و شرایط اجتماعی زمان آنها بسیار مفید است. اساسا سبک چیست ؟ : سبک شعر، یعنی مجموع کلمات و لغات و طرز ترکیب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد معنی هر کلمه در آن عصر، و طرز تخیل و ادای آن تخیلات از لحاظ حالات روحی شاعر، که وابسته به تأثیر محیط و طرز معیشت و علوم و زندگی مادی و معنوی هر دوره باشد، آنچه از این کلیات حاصل می شود آب و رنگی خاص به شعر می دهد که آن را « سبک شعر» می نامی …

تحقیق داستان انبار ۸ ص


۸ ص   هدف بعدي: انبار اجاره كردن اولين كارمند انبار براي كمك در ارسال كالاها به نظر مي رسيد كه مقدار كمي نرم و صاف كننده پيش رفت. من عاشق كار كردن در انبار بودم . اين منطقه اي بود كه شما مي توانستيد  واقعا يك حس واقعي از پيشرفت و انجام را دريك مقدار كوتاه از زمان به دست آوريد. وقتي شما يك چندين ساعت را براي برداشت و بستن سفارشات صرف مي كرديد ،يك تپه بزرگ از جعبه ها كه بسته بسته شده بودند وجود داشتند كه به شما اجازه مي دادند تا ببينيد كه ثمره زحمت تان چه بوده است . وقتي فهرست ها را ايجاد مي كرديد يا وقتي تمام كاغذ هاي كاري (كاغذ بازي) را جذب نگاه مي داشتيد. به نظر نمي رسيد كه چيزي انجام داده بودم و اصلا مهم نبود كه چه قدر كار كرده بودم . با توليد فهرست ، من نمي توانستم ثمرة ساعات ما از كار را تا زماني كه چيزها پرينت گرفته مي شد و چندين ماه  بعد پست مي شد،ببينم . و كاغذ بازي ها و تشريفات اداري شبيه ظرف ها و رخت و لباس شوئي – آن هيچ وقت تمام نمي شد. وقتي من يك استراحت از جنبه ذهني از تجارت نياز داشتم. لباس چين و پيراهن پشمي ام را مي پوشيدم و مستقيم به ناحيه ارسا …