بایگانی برچسب: s

تحقیق در مورد تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم¬مرغ ۲۷ ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۹     دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – دانشکده کشاورزی گروه علوم و صنایع غذایی عنوان: تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخممرغ استاد راهنما جناب دکتر خورشیدپور ارائه دهنده مونا نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی   بهار ۱۳۸۸ چکیده تأثیر هیدروکلوئیدهایی مانند صمغ عربی (AR)، گوار(CR)، زانتان(XN)، کاراگینان(CG) و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز(HPMC) در ترکیب با مواد امولسیون کننده مانند گلیسرول مونوسیترات GMS، سدیم استرول دولاکتیلات SSL، بر روی خصوصیات رئولوژیکی، ریزساختاری و کیفیتی کیک بدون تخممرغ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. اضافه کردن GR به آرد گندم در حضور SSL پیک ویسکوزیته (نقطهی اوج ویسکوزیته) را افزایش داد. در حالی که در حضور GMS همهی هیدروکلوئیدها به غیر از XN پیک وسیکوزیته را افزایش دادند. مقدار معکوس با اضافه کردن هیدروکلوئیدها کاهش پیدا کرد. در بین هیدروکلوئیدهای استفاده شده، تنها HPMC خصوصیات ترکیبی کیک بدون تخم …

تحقیق در مورد تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم¬مرغ ۲۷ ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۹     دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – دانشکده کشاورزی گروه علوم و صنایع غذایی عنوان: تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخممرغ استاد راهنما جناب دکتر خورشیدپور ارائه دهنده مونا نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی   بهار ۱۳۸۸ چکیده تأثیر هیدروکلوئیدهایی مانند صمغ عربی (AR)، گوار(CR)، زانتان(XN)، کاراگینان(CG) و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز(HPMC) در ترکیب با مواد امولسیون کننده مانند گلیسرول مونوسیترات GMS، سدیم استرول دولاکتیلات SSL، بر روی خصوصیات رئولوژیکی، ریزساختاری و کیفیتی کیک بدون تخممرغ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. اضافه کردن GR به آرد گندم در حضور SSL پیک ویسکوزیته (نقطهی اوج ویسکوزیته) را افزایش داد. در حالی که در حضور GMS همهی هیدروکلوئیدها به غیر از XN پیک وسیکوزیته را افزایش دادند. مقدار معکوس با اضافه کردن هیدروکلوئیدها کاهش پیدا کرد. در بین هیدروکلوئیدهای استفاده شده، تنها HPMC خصوصیات ترکیبی کیک بدون تخم …

دانلود مقاله کامل درباره تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم¬مرغ ۲۷ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۷     دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – دانشکده کشاورزی گروه علوم و صنایع غذایی عنوان: تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخممرغ استاد راهنما جناب دکتر خورشیدپور ارائه دهنده مونا نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی   بهار ۱۳۸۸ چکیده تأثیر هیدروکلوئیدهایی مانند صمغ عربی (AR)، گوار(CR)، زانتان(XN)، کاراگینان(CG) و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز(HPMC) در ترکیب با مواد امولسیون کننده مانند گلیسرول مونوسیترات GMS، سدیم استرول دولاکتیلات SSL، بر روی خصوصیات رئولوژیکی، ریزساختاری و کیفیتی کیک بدون تخممرغ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. اضافه کردن GR به آرد گندم در حضور SSL پیک ویسکوزیته (نقطهی اوج ویسکوزیته) را افزایش داد. در حالی که در حضور GMS همهی هیدروکلوئیدها به غیر از XN پیک وسیکوزیته را افزایش دادند. مقدار معکوس با اضافه کردن هیدروکلوئیدها کاهش پیدا کرد. در بین هیدروکلوئیدهای استفاده شده، تنها HPMC خصوصیات ترکیبی کیک بدون تخ …

تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم¬مرغ ۲۷ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۹     دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – دانشکده کشاورزی گروه علوم و صنایع غذایی عنوان: تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخممرغ استاد راهنما جناب دکتر خورشیدپور ارائه دهنده مونا نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی   بهار ۱۳۸۸ چکیده تأثیر هیدروکلوئیدهایی مانند صمغ عربی (AR)، گوار(CR)، زانتان(XN)، کاراگینان(CG) و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز(HPMC) در ترکیب با مواد امولسیون کننده مانند گلیسرول مونوسیترات GMS، سدیم استرول دولاکتیلات SSL، بر روی خصوصیات رئولوژیکی، ریزساختاری و کیفیتی کیک بدون تخممرغ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. اضافه کردن GR به آرد گندم در حضور SSL پیک ویسکوزیته (نقطهی اوج ویسکوزیته) را افزایش داد. در حالی که در حضور GMS همهی هیدروکلوئیدها به غیر از XN پیک وسیکوزیته را افزایش دادند. مقدار معکوس با اضافه کردن هیدروکلوئیدها کاهش پیدا کرد. در بین هیدروکلوئیدهای استفاده شده، تنها HPMC خصوصیات ترکیبی کیک بدون تخم …

مروری بر استفاده از ترکیبات خون به عنوان افزودنی های غذایی


مقاله Full Text 6 صفحه چکیده : افزودنیهاي مواد غذایی یک واژه کلی براي استفاده از ترکیباتی است که سبب بهبود ظاهر غذا، ماندگاري، ترکیب، طعم و ارزش غذایی میشوند. رنگها یکی از این مواد بوده و براي بهبود ظاهر یا همگن کردن محصولات غذایی و گاهی هم براي مخفی نموندن کیفیت پایین و یا احیاناً فساد محصولات غذایی مورد استفاده قرار میگیرند. رنگها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم میشوند که از رنگهاي طبیعی و کاملاً جدید بکار رفته در برخی از صنایع، میتوان به ترکیبات رنگ خون و پروتئینهاي آن اشاره داشت. با توجه به خاصیت سرطانزایی رنگهاي مصنوعی، رنگهاي طبیعی و از جمله خون میتواند یکی از گزینههاي جدید افزودنیهاي غذایی باشند. خون یک منبع غنی از آهن و پروتئینهاي با کیفیت تغذیهاي و عملکردي بالا است. از پروتئینهاي خون به عنوان بافت زمینه، غنی کننده رنگ طبیعی امولسیفایرها یا جایگزین چربی و عوامل بهبود گوشت استفاده میشوند.   کلمات کلیدی : خون , افزودنی غذایی , امولسیفایرها , رنگ های طبیعی …