بایگانی برچسب: s

مروری بر استفاده از ترکیبات خون به عنوان افزودنی های غذایی


مقاله Full Text 6 صفحه چکیده : افزودنیهاي مواد غذایی یک واژه کلی براي استفاده از ترکیباتی است که سبب بهبود ظاهر غذا، ماندگاري، ترکیب، طعم و ارزش غذایی میشوند. رنگها یکی از این مواد بوده و براي بهبود ظاهر یا همگن کردن محصولات غذایی و گاهی هم براي مخفی نموندن کیفیت پایین و یا احیاناً فساد محصولات غذایی مورد استفاده قرار میگیرند. رنگها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم میشوند که از رنگهاي طبیعی و کاملاً جدید بکار رفته در برخی از صنایع، میتوان به ترکیبات رنگ خون و پروتئینهاي آن اشاره داشت. با توجه به خاصیت سرطانزایی رنگهاي مصنوعی، رنگهاي طبیعی و از جمله خون میتواند یکی از گزینههاي جدید افزودنیهاي غذایی باشند. خون یک منبع غنی از آهن و پروتئینهاي با کیفیت تغذیهاي و عملکردي بالا است. از پروتئینهاي خون به عنوان بافت زمینه، غنی کننده رنگ طبیعی امولسیفایرها یا جایگزین چربی و عوامل بهبود گوشت استفاده میشوند.   کلمات کلیدی : خون , افزودنی غذایی , امولسیفایرها , رنگ های طبیعی …