معماری
خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی

کارآفرینی ، طرح توجیهی

دانلود درس پژوهي با موضوع بخوانیم ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع بخوانیم ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها  دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲۷صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس باسمه تعالی عنوان درس:مقایسه عددها     مدت تدریس ۴۰دقیقه      پایه/مقطع:سوم ابتدایی        روش تدریس :همیاری …

ادامه مطلب ...

دانلود درس پژوهي با موضوع بخوانیم ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع بخوانیم ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها  دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲۹ صفحه قيمت ۲۵۰۰ تومان قسمتی از مجموعه طرح درس باسمه تعالی عنوان درس:مقایسه عددها    مدت تدریس ۴۰دقیقه      پایه/مقطع:سوم ابتدایی        …

ادامه مطلب ...

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی اول ابتدایی تقارن

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی اول ابتدایی تقارن  دانلود درس پژوهي ریاضی اول ابتدایی تقارن فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۳۲صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان تدریس:تقارن             مدت تدریس:۴۰دقیقه              پایه:اول ابتدایی           کتاب:ریاضی                          تعداد فراگیران:      روش تدریس :۹گام گانیه باروش دریافت مفهوم    نام مدرس:  …

ادامه مطلب ...

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی اول ابتدایی تقارن

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی اول ابتدایی تقارن  دانلود درس پژوهي ریاضی اول ابتدایی تقارن فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۳۲ صفحه قيمت ۲۵۰۰ تومان قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان تدریس:تقارن            مدت تدریس:۴۰دقیقه              پایه:اول ابتدایی           کتاب:ریاضی                          تعداد فراگیران:      روش تدریس :۹گام گانیه باروش دریافت مفهوم …

ادامه مطلب ...

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی اول ابتدایی درس اندازه

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی اول ابتدایی درس اندازه دانلود درس پژوهي ریاضی اول ابتدایی درس اندازه فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲۷ صفحه قيمت ۲۵۰۰ تومان قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان تدریس: اندازه                                    مدت تدریس: ۴۰ دقیقه         پایه و مقطع: اول ابتدایی محل تدریس: …

ادامه مطلب ...

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی اول ابتدایی درس اندازه

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی اول ابتدایی درس اندازه دانلود درس پژوهي ریاضی اول ابتدایی درس اندازه فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲۷صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان تدریس: اندازه                                    مدت تدریس: ۴۰ دقیقه         پایه و مقطع: اول ابتدایی محل تدریس: کلاس درس                      تعداد فراگیران:   …

ادامه مطلب ...

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم دانلود درس پژوهي ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲۶ صفحه قيمت ۲۵۰۰ تومان قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان:مفهوم حجم                                                                 زمان تدریس:۳۵دقیقه کتاب:ریاضی                                                               روش تدریس:یادآر و یادسپار مقطع و پایه:پنجم ابتدا … …

ادامه مطلب ...

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم دانلود درس پژوهي ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲۶صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان:مفهوم حجم                                                                  زمان تدریس:۳۵دقیقه کتاب:ریاضی                                                                روش تدریس:یادآر و یادسپار مقطع و پایه:پنجم ابتدائی   & … دریافت …

ادامه مطلب ...

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲۴صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس   عنوان تدریس: شعاع و قطر دایره     مدت تدریس:۴۵دقیقه              پایه / مقطع: سوم …

ادامه مطلب ...

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود درس پژوهي با موضوع ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره دانلود درس پژوهي ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲۴ صفحه قيمت ۲۵۰۰ تومان قسمتی از مجموعه طرح درس   عنوان تدریس: شعاع و قطر دایره     مدت تدریس:۴۵دقیقه            پایه / …

ادامه مطلب ...