معماری
خانه / پزشکی عمومی

پزشکی عمومی

مقاله۵۳_بررسی عصاره خرزهره بر میزان ترس

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۵۳_بررسی عصاره خرزهره بر میزان ترس   ۱-۱-۱-تعریف ترس: جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و موجود را برای مقابله با تهدید آماده می کند. ترس نیز که علامت هشدار دهنده مشابهی است …

ادامه نوشته »

مقاله۵۲_بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۵۲_بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران عنوان صفحه فصل اول: موضوع تحقيق مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱ بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………. ۶ ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………… ۱۰ اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………… ۱۳ فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………… ۱۳ متغيرهاي… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

مقاله۵۱_بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل ۱۲ تا ۲۰ ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۵۱_بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل ۱۲ تا ۲۰ ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني فهرست عنوان صفحه زمينه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۳-۱ مروري بر مطالعات……………………………………………………………………………………….. ۴-۳ چارچوب پنداشتي………………………………………………………………………………………… ۷-۴ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۷ فرضيه هاي پژوهش………………………………………………………………………………………. ۸-۷ تعريف واژه ها… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

مقاله۵۴_بررسي ميزان آگاهي ‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۵۴_بررسي ميزان آگاهي ‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري فهرست مطالب   عنوان صفحه فصل اول: بيان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضيات………………………………………………………… بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ اهداف طرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ هدف كلي… جزئیات بیشتر …

ادامه نوشته »

مقاله۵۶_بررسی نا هنجاریهای مادر زادی ۵۰ ص

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۵۶_بررسی نا هنجاریهای مادر زادی ۵۰ ص   فصل اول     مقدمه و بیان مسئله                         مقدمه ۱-۱- بیان مسئله و اهمیت پژوهش ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی اطلاق می گردد که قبل از تولد توسط یک اختلال …

ادامه نوشته »

مقاله۵۵_بررسی میکروارگانیسم ها

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۵۵_بررسی میکروارگانیسم ها مقدمه : بنام او که نامش درمان دلهای خسته، یادش شفای قلبهای شکسته و معرفتش معراج عارفان است. دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، از میلیون ها سال نوری در عمق فضا گرفته تا هزاران کیلومتر در اعماق زمین از دشت ها و جنگلها و …

ادامه نوشته »

مقاله۵۶_بررسی نا هنجاریهای مادر زادی ۵۰ ص

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۵۶_بررسی نا هنجاریهای مادر زادی ۵۰ ص   فصل اول     مقدمه و بیان مسئله                         مقدمه ۱-۱- بیان مسئله و اهمیت پژوهش ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی اطلاق می گردد که قبل از تولد توسط یک اختلال …

ادامه نوشته »

مقاله۵۸_تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۵۸_تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده مقدمه فصل اول ۱-۱ هدف ۱-۲ پيشينه تحقيق ۱-۳ روش كار و تحقيق فصل دوم ۲-۱ كفشك زباني ماهيان (cynoglossidate tongue soles) …

ادامه نوشته »

مقاله۵۷_پروتئین سازی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۵۷_پروتئین سازی (۱)پروتئین سازی بیماری آلکاپتونوریا نوعی بیماری ارثی است و بنا بر این علت آن را می توان به ژن ها نسبت داد.ادرار افراد مبتلا به این بیماری در مجاورت هوا سیاه می شود زیرا در آن ماده ای به نام هموجنتیسیک اسید وجود دارد.در ادرار افراد سالم این …

ادامه نوشته »

مقاله۶۰اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مقاله۶۰اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها فهرست عنوان صفحه پیشگفتار اهداف و فرضیات فصل اول :کلیات و مروری بر مطالعات گذشته……………………………………………………………. ۲ ۱-۱-ساختمان و عملکرد پانکراس………………………………………………………………………………… ۲ ۱-۲-انسولین……………………………………………………………………………………………………… ۲ ۱-۳-اثر گلوکزروی نسخه برداری-ترجمه و …

ادامه نوشته »