خانه / عمومی و آزاد (صفحه 30)

عمومی و آزاد

پاورپوینت روابط بين ‌فردی

پاورپوینت روابط بين ‌فردی عنوان : پاورپوینت روابط بين ‌فردی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۴۰ شناسه : ۷۵۳ توضیحات : روابط بين‌فردي مؤثر هدف كلي:  آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر اهداف ويژه •آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم روابط بين‌فردي مؤثر. •توانمند‌سازي …

ادامه نوشته »

پاورپوینت روابط بين ‌فردی در دانشجویان

پاورپوینت روابط بين ‌فردی در دانشجویان عنوان : پاورپوینت روابط بين ‌فردی در دانشجویان فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۴۰ شناسه : ۷۵۲ توضیحات : روابط بين‌فردي مؤثر هدف كلي:  آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر اهداف ويژه •آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت ارتباط میکروب و بیماری و سلامتی

پاورپوینت ارتباط میکروب و بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت ارتباط میکروب و بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۶۷ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها …

ادامه نوشته »

پاورپوینت میکروب ها و بیماری و سلامتی

پاورپوینت میکروب ها و بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت میکروب ها و بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۶۶ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها …

ادامه نوشته »

پاورپوینت ارتباط میکروب ها و بیماری و سلامتی

پاورپوینت ارتباط میکروب ها و بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت ارتباط میکروب ها و بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۶۵ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر …

ادامه نوشته »

پاورپوینت رابطه میکروب ها ، بیماری و سلامتی

پاورپوینت رابطه میکروب ها ، بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت رابطه میکروب ها ، بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۶۴ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر …

ادامه نوشته »

پاورپوینت ارتباط میکروب ها ، بیماری و سلامتی

پاورپوینت ارتباط میکروب ها ، بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت ارتباط میکروب ها ، بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۶۳ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر …

ادامه نوشته »

پاورپوینت رابطه میکروب ها و بیماری و سلامتی

پاورپوینت رابطه میکروب ها و بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت رابطه میکروب ها و بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۶۲ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر …

ادامه نوشته »

پاورپوینت ارتباط میکروب ، بیماری و سلامتی

پاورپوینت ارتباط میکروب ، بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت ارتباط میکروب ، بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۶۱ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مفهوم روابط بين ‌فردی

پاورپوینت مفهوم روابط بين ‌فردی عنوان : پاورپوینت مفهوم روابط بين ‌فردی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۴۰ شناسه : ۷۶۰ توضیحات : روابط بين‌فردي مؤثر هدف كلي:  آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر اهداف ويژه •آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم روابط بين‌فردي …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مفهوم روابط بين ‌فردی موثر

پاورپوینت مفهوم روابط بين ‌فردی موثر عنوان : پاورپوینت مفهوم روابط بين ‌فردی موثر فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۴۰ شناسه : ۷۵۹ توضیحات : روابط بين‌فردي مؤثر هدف كلي:  آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر اهداف ويژه •آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت روابط بين ‌فردی موثر در دانشجویان

پاورپوینت روابط بين ‌فردی موثر در دانشجویان عنوان : پاورپوینت روابط بين ‌فردی موثر در دانشجویان فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۴۰ شناسه : ۷۵۸ توضیحات : روابط بين‌فردي مؤثر هدف كلي:  آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر اهداف ويژه •آشنا كردن دانشجويان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت میکروب ها ، بیماری و سلامتی

پاورپوینت میکروب ها ، بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت میکروب ها ، بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۷۰ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها …

ادامه نوشته »

پاورپوینت رابطه میکروب ، بیماری و سلامتی

پاورپوینت رابطه میکروب ، بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت رابطه میکروب ، بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۶۹ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها …

ادامه نوشته »

پاورپوینت رابطه میکروب و بیماری و سلامتی

پاورپوینت رابطه میکروب و بیماری و سلامتی عنوان : پاورپوینت رابطه میکروب و بیماری و سلامتی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۷ شناسه : ۷۶۸ توضیحات : میکروب ها،بیماری وسلامتی ساختار عملی ویروس ها §میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است §دوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها …

ادامه نوشته »

پاورپوینت آموزش كاركنان و مديران

پاورپوینت آموزش كاركنان و مديران عنوان : پاورپوینت آموزش كاركنان و مديران فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۱۵ شناسه : ۷۸۱ توضیحات : آموزش و پرورش كاركنان و مديران اصول و فوايد آموزش شغلي براي سازمان: به سودآوري منجر مي‌شود يا دست‌كم نگرش‌هاي مثبت‌تري را نسبت به …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مبحث دنباله ها یا تصاعد ها

پاورپوینت مبحث دنباله ها یا تصاعد ها عنوان : پاورپوینت مبحث دنباله ها یا تصاعد ها فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۲۰ شناسه : ۷۸۰ توضیحات : دنباله ها(تصاعد ها) رشته اعداد مجموعه ای از اعداد حقیقی که باترتیب وقاعده خاصی قرار گرفته باشند. به هریک از …

ادامه نوشته »

پاورپوینت دنباله ها یا تصاعد ها در ریاضیات

پاورپوینت دنباله ها یا تصاعد ها در ریاضیات عنوان : پاورپوینت دنباله ها یا تصاعد ها در ریاضیات فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۲۰ شناسه : ۷۷۹ توضیحات : دنباله ها(تصاعد ها) رشته اعداد مجموعه ای از اعداد حقیقی که باترتیب وقاعده خاصی قرار گرفته باشند. به …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مبحث دنباله ها ، تصاعد ها در ریاضی

پاورپوینت مبحث دنباله ها ، تصاعد ها در ریاضی عنوان : پاورپوینت مبحث دنباله ها ، تصاعد ها در ریاضی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۲۰ شناسه : ۷۷۸ توضیحات : دنباله ها(تصاعد ها) رشته اعداد مجموعه ای از اعداد حقیقی که باترتیب وقاعده خاصی قرار گرفته …

ادامه نوشته »

پاورپوینت دنباله ها یا تصاعد ها

پاورپوینت دنباله ها یا تصاعد ها عنوان : پاورپوینت دنباله ها یا تصاعد ها فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۲۰ شناسه : ۷۷۷ توضیحات : دنباله ها(تصاعد ها) رشته اعداد مجموعه ای از اعداد حقیقی که باترتیب وقاعده خاصی قرار گرفته باشند. به هریک از اعداد رشته، …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مبحث دنباله ها یا تصاعد ها در ریاضی

پاورپوینت مبحث دنباله ها یا تصاعد ها در ریاضی عنوان : پاورپوینت مبحث دنباله ها یا تصاعد ها در ریاضی فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۲۰ شناسه : ۷۷۶ توضیحات : دنباله ها(تصاعد ها) رشته اعداد مجموعه ای از اعداد حقیقی که باترتیب وقاعده خاصی قرار گرفته …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مبحث دنباله ها ، تصاعد ها در ریاضیات

پاورپوینت مبحث دنباله ها ، تصاعد ها در ریاضیات عنوان : پاورپوینت مبحث دنباله ها ، تصاعد ها در ریاضیات فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۲۰ شناسه : ۷۷۵ توضیحات : دنباله ها(تصاعد ها) رشته اعداد مجموعه ای از اعداد حقیقی که باترتیب وقاعده خاصی قرار گرفته …

ادامه نوشته »

پاورپوینت دنباله ها ، تصاعد ها در ریاضیات

پاورپوینت دنباله ها ، تصاعد ها در ریاضیات عنوان : پاورپوینت دنباله ها ، تصاعد ها در ریاضیات فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۲۰ شناسه : ۷۷۴ توضیحات : دنباله ها(تصاعد ها) رشته اعداد مجموعه ای از اعداد حقیقی که باترتیب وقاعده خاصی قرار گرفته باشند. به …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مبحث دنباله ها ، تصاعد ها

پاورپوینت مبحث دنباله ها ، تصاعد ها عنوان : پاورپوینت مبحث دنباله ها ، تصاعد ها فرمت : پاورپوینت – PPT تعداد اسلاید : ۲۰ شناسه : ۷۷۳ توضیحات : دنباله ها(تصاعد ها) رشته اعداد مجموعه ای از اعداد حقیقی که باترتیب وقاعده خاصی قرار گرفته باشند. به هریک از …

ادامه نوشته »