بایگانی دسته: علوم انسانی

لیست گیری درحسابداری,

لینک پرداخت و دانلود “پايين مطلب فرمت فايل:  word  (قابل ويرايش) تعداد صفحه :۲۸     کلمات کلیدی :لیست گیری درحسابداری, ليست كامل موجودي, گردش اجناس, رسيدها, حواله ها, سفارش خريد   فهرست ليست گيري: ليست كامل موجودي گردش اجناس (كاردكس) رسيدها حواله ها سفارش خريد برگشتي از رسيد برگشتي از حواله اجناس در نقطه سفارش اجناس بيش از حد مجاز موجودي ريالي منفي   انبار به انبار           ليست هاي كنترلي انبار                                 ليست كدهاي جانبي                       ليست گيري: ليست كامل موجودي: كه در آن تمام اجناس و كالاها براساس اينكه بواسطه شماره كارت و يا نام كالا Sort شده باشند ارائه مي گردد. در ضمن ميزان موجودي هر كدام نمايش داده مي شود. و نيز ليست كالاها براساس نام كالا يا ميزان موجودي مي تواند ارائه شود. گردش اجناس (كارتكس): د …

درآمد ملي، توليد، توزیع و تجدید توزیع آن


                      بخشی از متن اصلی :       در این فایل  درآمد ملي، توليد، توزیع و تجدید توزیع آن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با  فرمت pdf دراختیار شما قرار می‌گیرد    این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت ” pdf  ” در اختیار شما قرار می‌گیرد .     تعداد صفحات : ۱۴ فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی یونی شاپ …

حسابداري براي سودهاي نهايي توضيحات گزارش شده

لینک پرداخت و دانلود “پايين مطلب فرمت فايل:  word  (قابل ويرايش) تعداد صفحه :۷۱   حسابداري براي سودهاي نهايي توضيحات گزارش شده   مكاتبات به منظور ارائه كردن توضيحات نوشته (گزارش )‌ شده: شرايط، توضيحات گزارش شده . توضيحات بايد به سرپرست تحقيق و عملكردهاي فني – پروژه شماره ۱۳-۲۵ به آدرسي كه در زير آمده، نوشته شوند. همچنين توضيحات مي توانند از طريق پست الكترونيكي director @gasb.org ارائه شوند. گزارش دولتي: بورد، گزارش دولتي را در مورد موضوعاتي كه در اين ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندي (يا زمان بندي ) نكرده است. فايل هاي دولتي: توضيحات گزارش شده، قسمتي از فايل دولتي بورد خواهند شد و براي بازرسي در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. كپي از اين مطالب ممكن است در ازاي نرخ (هزينه ) مشخصي بدست بيايد. سفارش ها: هر شخص يا سازماني ممكن است يك فتوكپي از اين طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزينه تا تاريخ ۱۱ مارس ۲۰۰۵ از طريق مكاتبه يا تماس با دفتر سفارشات GABS دريافت كند. به منظور كسب اطلاعات در مورد هزينه ها – براي كپي هاي اضا …

راهبردهاي توسعة اطلاعاتي نظام آموزش عالي ايران


                      بخشی از متن اصلی :       در این فایل  راهبردهاي توسعة اطلاعاتي نظام آموزش عالي ايران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با  فرمت pdf دراختیار شما قرار می‌گیرد       این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت ” pdf  ” در اختیار شما قرار می‌گیرد .       تعداد صفحات : ۱۶ فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی یونی شاپ …

برنامه ريزي حسابرسي

  لینک پرداخت و دانلود “پايين مطلب   فرمت فايل:  word  (قابل ويرايش)   تعداد صفحه :۱۵ فهرست مطالب عنوان                                                                                           صفحه مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱ برنامه ريزي حسابرسي………………………………………………………………………………. ۳ آموزش حرفه اي در مؤسسات حسابرسي………………………………………… …

تضمين كيفيت در آموزش عالي مفاهيم، اصول، تجربيات


                      بخشی از متن اصلی :       در این فایل  تضمين كيفيت در آموزش عالي مفاهيم، اصول، تجربيات مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت pdf دراختیار شما قرار می‌گیرد       این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت ” pdf  ” در اختیار شما قرار می‌گیرد .       تعداد صفحات : ۲۷ فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی یونی شاپ …

تحول كيفي در آموزش عالي ايران


                      بخشی از متن اصلی :       در این فایل  تحول كيفي در آموزش عالي ايران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با  فرمت pdf دراختیار شما قرار می‌گیرد           این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت ” pdf  ” در اختیار شما قرار می‌گیرد .       تعداد صفحات : ۱۶ فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی یونی شاپ …

توسعه آموزش عالي با رويكرد به آموزش هاي مجازي پاسخ به نيازها، افزايش دسترسي و چالش هاي پيش رو


                      بخشی از متن اصلی :       در این فایل  توسعه آموزش عالي با رويكرد به آموزش هاي مجازي پاسخ به نيازها، افزايش دسترسي و چالش هاي پيش رو مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی و منابع تحقیق با  فرمت pdf دراختیار شما قرار می‌گیرد       این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت ” pdf  ” در اختیار شما قرار می‌گیرد .       تعداد صفحات : ۱۳ فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی یونی شاپ …

حسابرسي در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن

  لینک پرداخت و دانلود “پايين مطلب   فرمت فايل:  word  (قابل ويرايش)   تعداد صفحه :۲۱ حسابرسي (Audit) در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن مقدمه: افزايش روزافزون انواع مختلف اشياء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست كه نظر متخصصين حسابداري، حسابرسي و بطور كلي متخصصين امور مالي را بخود جلب كرده است. مسئله رسيدگي انبوه اسناد حسابداري در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شركت ها و . . . ) مشكلي است كه از طرف محققين امور مالي (حسابدارها و حسابرس‌ها) بايد به عنوان مسئله مهم حل گردد. يكي از روش‌هائي كه بطور كلي در علوم اجتماعي نقش اساسي براي مشاهده و پردازش و تحليل وجود دارد. (و گاهي اوقات منحصر به فرد مي‌باشد)، روش‌هاي علم آمار و آمار رياضي است. نتايج مشاهدات انبوه مربوط به امور مالي (منجمله حسابداري و حسابرسي) نيز در حال حاضر مي‌تواند با روش‌هاي اين علوم مورد مطالعه قرار گيرد. البته مدت زماني طولاني نيست كه در ايران نيز در بعضي مسائل امور مالي (حسابداري و حسابرسي) از روش هاي آمار بخصوص از روش‌هاي نمونه‌گي …

توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در ایران همکاری و ه مافزایی بین سازما نها و یا رقابت


                      بخشی از متن اصلی :       در این فایل  توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در ایران همکاری و ه مافزایی بین سازما نها و یا رقابت؟ مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی و منابع تحقیق با  فرمت pdf دراختیار شما قرار می‌گیرد   این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت ” pdf  ” در اختیار شما قرار می‌گیرد .       تعداد صفحات : ۱۰ فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی یونی شاپ …