معماری
خانه / صنایع

صنایع

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی word

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی word  کلمات کلیدی : پیش بینی؛ شبکه عصبی؛ داده کاوی؛ سری زمانی؛ تحلیل تکنیکی؛ رگرسیون چند متغیره  فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق. ۱ ۱-۱- مقدمه. ۲ ۱-۲- نظریه کارایی بازار سرمایه. ۳ ۱-۳- ابعاد مختلف …

ادامه مطلب ...

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت word

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت word  لغات کلیدی: پیکربندی زنجیره تامین، برنامه ریزی فازی، برنامه ریزی چند هدفه. فهرست مطالب فصل اول – کلیات تحقیق.. ۱ ۱-۱- انتخاب حوزه تحقیق.. ۱ ۲-۱- نحوه بررسی ادبیات موضوع.. ۱ ۳-۱- نوآوری های تحقیق.. ۲ ۴-۱- تبیین اهداف عمده …

ادامه مطلب ...

تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت ( بررسی موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه )

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت ( بررسی موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه )  کلمات کلیدی: بهره وری نیروی انسانی، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت جامع  فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق……….. ۱ ۱-۱ مقدمه ….. ۲ ۱-۲ بیان مساله …

ادامه مطلب ...

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران  کلمات کلیدی: بلوغ سیستم هوش تجاری، کیفیت محتوای اطلاعات، کیفیت دسترسی اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

ادامه مطلب ...

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران word

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران word  کلمات کلیدی:توسعه مالی- نوسانات مالی- نوسانات رشد صنعت  فهرست مطالب فصل اول: کلیات۱ ۱-۱- مقدمه۲ ۱-۲- بیان مسئله۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۳ ۱-۴- هدف تحقیق۴ ۱-۵- فرضیات تحقیق۵ ۱-۶- روش شناسی تحقیق۵ ۱-۶-۱ – شیوه تجزیه و …

ادامه مطلب ...

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت: شواهد گروه D8

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت: شواهد گروه D8  کلمات کلیدی: نااطمینانی؛ مخارج دولت؛ الگوي خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)؛ کشورهایD8 طبقه بندی JEL: D81,H50  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق…………..۱ ۱-۱- مقدمه…….۱ ۱-۲- تعریف موضوع تحقیق…………۱ ۱-۳- اهمیت بررسی موضوع…………..۶ ۱-۴- اهداف …

ادامه مطلب ...

تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن word

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن word  کلمات کلیدی: همراستایی استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک، فرآیندهای کلیدی.  فهرست مطالب فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق.. ۱ ۱-۱- مقدمه.. ۲ ۱-۲- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش.. ۲ ۱-۳- ضرورت انجام پژوهش.. ۴ ۱-۴- …

ادامه مطلب ...

تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم word

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم word  کلمات کلیدی : بورس اوراق بهادار ، پویایی سیستم ، نمودار علی حلقوی فهرست مطالب فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه …………۱ ۱-۲ بیان مساله ………..۲ ۱-۳ ضرورت تحقیق……….۳ ۱-۴ اهداف مدنظر …

ادامه مطلب ...

تعیین اندازه انباشته بهینه برای خطوط مونتاژی منعطف تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازیword

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

تعیین اندازه انباشته بهینه برای خطوط مونتاژی منعطف تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازیword فهرست رئوس مطالب فهرست جدول ها………ح فهرست شکل ها……….خ ۱ مقدمه۱ ۱٫۱ ضرورت انجام تحقیق. ۲ ۱٫۲ اهداف پایان نامه. ۳ ۱٫۳ ساختار پایان نامه. ۳ ۲ ادبیات و پیشینه تحقیق۴ ۲٫۱ مسایل …

ادامه مطلب ...

توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي  کلمات کليدي: زنجيره تامين، صنايع غذايي، بهبود سلامت، بهبود کيفيت، پايداري محيط زيست، کارآمدي حمل و نقل  فهرست مطالب چکيده:‌ب فهرست مطالب‌ج فهرست شکل­ها‌و فهرست جدول­ها‌ز …

ادامه مطلب ...