معماری
خانه / شیمی

شیمی

عنوان مقاله: Enhanced high energy efficient steam drying of algae

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

عنوان مقاله: Enhanced high energy efficient steam drying of algae عنوان فارسی: خشک کردن جلبک با بخار با بازده انرژی بالا نمونه ترجمه متن: ژاپن در حدود ۴٫۰۵ * ۱۰۶km2منطقه اقتصادی انحصاری دارد (ششمین از نظر بزرگی در جهان) که اگر به نحو احسن مورد استفاده قرار بگیرد امکان برداشت …

ادامه مطلب ...

عنوان مقاله: Taxol and Taxotere: Discovery, Chemistry, and Structure-Activity Relationships

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

عنوان مقاله: Taxol and Taxotere: Discovery, Chemistry, and Structure-Activity Relationships عنوان فارسی مقاله: تاکسول و تاکسوتر: کشف، شیمی و رابطه ساختار و فعالیت نمونه ترجمه متن: مقالاتی که به داروشناسی بالینی، سنتز، بیوشیمی و شیمی تاکسول می پردازند اخیرا پدیدار شده اند. در این مقاله­ ی مکمل، ویژگی های اصلی …

ادامه مطلب ...

عنوان مقاله: Density of State (DOS) for Zig-Zag, Chiral and Armchair SWCNTs and DWBNNTs: In Viewpoint of Electronics and Structure

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

عنوان مقاله: Density of State (DOS) for Zig-Zag, Chiral and Armchair SWCNTs and DWBNNTs: In Viewpoint of Electronics and Structure عنوان فارسی: چگالی حالت (DOS) نانولوله های کربنی تک جداره ( SWCNTs) و نانولوله های بور نیترید دو جداره (DWBNNTs) در ساختارهای زیگ-زاگ، کایرال و صندلی: از نقطه نظر الکترونی …

ادامه مطلب ...

عنوان مقاله: Doxorubicin-loaded Magnetic Gold Nanoshells for a Combination Therapy of Hyperthermia and Drug Delivery

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

عنوان مقاله: Doxorubicin-loaded Magnetic Gold Nanoshells for a Combination Therapy of Hyperthermia and Drug Delivery عنوان فارسی: بارگیری دوکسوروبیسین بر روی نانو پوسته های مغناطیسی طلا برای درمان ترکیبی افزایش درجه حرارت و تحویل دارو نمونه ترجمه: در سالهای اخیر، وجود لوازم بر پایه نانوتکنولوژی به دلیل امکان درمان بیماری …

ادامه مطلب ...

عنوان مقاله: [Hydrazinium Nitrosormate [HNF

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

عنوان مقاله: [Hydrazinium Nitrosormate [HNF عنوان مقاله: هیدرازونیوم نیتروفرمات [HNF]   نمونه ترجمه متن:  HNF نمک یک هیدرازین، باز ضعیف، و نیتروفرم {NF}، یک اسید ضعیف، است. سنتز آن فرایندی دو مرحله ای شامل تهیه NF و به دنبال آن تبدیل به HNF است. NF، واسطه ای کلیدی در تهیه HNF -مایعی قهوه ای، سمی و فرّار در …

ادامه مطلب ...

عنوان مقاله: Conformational behaviors of trans-2,3- and trans-2,5-dihalo- 1,4-diselenanes. A complete basis set, hybrid-density functional theory stud

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

عنوان مقاله: Conformational behaviors of trans-2,3- and trans-2,5-dihalo- 1,4-diselenanes. A complete basis set, hybrid-density functional theory stud عنوان فارسی: رفتارهای کانفورماسیونی ترانس- ۲،۳ -دی هالو- ۱،۴-diselenanes. یک basis set کامل، مطالعه نظریه تابع چگالی ترکیبی و تفسیر اوربیتال پیوند طبیعی   نمونه ترجمه: اثرات متعددی برای توجیه منطقی کانفورماسیون ارجح مشاهده شده برای …

ادامه مطلب ...

عنوان مقاله: SIMULATING AEROSOL FORMATION AND EFFECTS IN NOX ABSORPTION IN OXY-FIRED BOILER GAS PROCESSING UNITS USING ASPEN PLUS

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

عنوان مقاله: SIMULATING AEROSOL FORMATION AND EFFECTS IN NOX ABSORPTION IN OXY-FIRED BOILER GAS PROCESSING UNITS USING ASPEN PLUS عنوان فارسی: شبیه سازی تشکیل ایروسل و اثرات در جذب NOx در واحدهای پردازش گاز بویلر های اکسیژن-سوز با استفاده از نرم افزار Aspen Plus   نمونه ترجمه متن: تشکیل ایروسل به عنوان یک منبع …

ادامه مطلب ...

آب سنگین

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

آب سنگین مقاله با عنوان آب سنگین در فرمت ورد در ۱۵ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: آب سنگینتاریخچهآب نیمه سنگینمعايب آب سنگينمزاياي آبي كه سختي آن گرفته شده استکاربرد آب سنگین در راکتورهای هسته ایتفاوت در نوترون تولید آب سنگین كاربرد های آب سنگین آب سنگين و …

ادامه مطلب ...

آب سنگین

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

آب سنگین مقاله با عنوان آب سنگین در فرمت ورد در ۱۵ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: مقدمه تاریخچهآب نیمه سنگینمعايب آب سنگينمزاياي آبي كه سختي آن گرفته شده استکاربرد آب سنگین در راکتورهای هسته ایتفاوت در نوترون تولید آب سنگین كاربرد های آب سنگین آب سنگين و …

ادامه مطلب ...

آب و خواص آن

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

آب و خواص آن مقاله با عنوان آب و خواص آن در فرمت ورد در ۹۵ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: كيفيت آبهاي زير زمينيسرچشمه شوريعواملي كه باعث اضافه شدن غلظت نمك در آب نفوذ كرده به زمين مي شوند عبارتند از:تأثير عوامل آب و هواناخالصي ها و …

ادامه مطلب ...