معماری
خانه / سایر رشته های علوم پایه

سایر رشته های علوم پایه

عنوان مقاله: Adapting ergonomic assessments to Social Life Cycle Assessment

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

عنوان مقاله: Adapting ergonomic assessments to Social Life Cycle Assessment عنوان فارسی: تطبیق ارزیابی ارگونومیک با ارزیابی چرخه حیات اجتماعی   نمونه ترجمه: چگونگی در نظر گرفتن وضعیت سلامت یا خطرات بالقوه سلامت از میان مدت تا بلند مدت، و حتی دیدگاه پیشگیرانه در SLCA یک چالش محسوب می شود. …

ادامه مطلب ...

عنوان مقاله: Processes, barriers and facilitators to implementation of a participatory ergonomics program among eldercare workers

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

عنوان مقاله: Processes, barriers and facilitators to implementation of a participatory ergonomics program among eldercare workers عنوان فارسی: فرایندها، موانع و تسهیلات برای اجرای یک برنامه ارگونومی مشارکتی در بین کارکنان مراقبت از سالمندان   نمونه ترجمه: اغلب با تمرکز بر برنامه LBP در بین کارکنان مراقبت از سالمندان شیوع …

ادامه مطلب ...