معماری
خانه / زمین شناسی

زمین شناسی

اسلاید كربناتيت ها

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

اسلاید كربناتيت ها اسلاید كربناتيت ها اسلاید كربناتيت ها اسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت هااسلاید كربناتيت ها ۳۶ اسلاید… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

اسلاید كربناتيتها و الماس

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

اسلاید كربناتيتها و الماس اسلاید كربناتيتها و الماس اسلاید كربناتيتها و الماس اسلاید كربناتيتها و الماس ۹۹ اسلاید كيمبرليتها و الماس بحث كيمبرليت و الماس يعني بحث دانش جواهر شناسي و سنگهاي قيمتي كه يكي از مهمترين و شيرين ترين شاخه هاي زمين شناسي اقتصادي را تشكيل مي دهد…. جزئیات …

ادامه نوشته »

اسلاید گابرو

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

اسلاید گابرو اسلاید گابرو اسلاید گابرو اسلاید گابرو ۱۷ اسلاید •گابرو عبارت از سنگ نفوذی تمام بلورین است که دارای بافت فانریتی بوده و کانیهای زیر در آن دیده می‌شود. کانیهای فرومنیزین اوژیت، هیپرستنیا اولیوینو گاهی هورنبلند۲۵ تا ۵۰ درصد ، پلاژیوکلازها لابرادوریت یا بیتونیت ۴۵ تا ۷۰ درصد. اگرپلاژیوکلازها …

ادامه نوشته »

پاورپوینت آتشفشان شناسی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

پاورپوینت آتشفشان شناسی پاورپوینت آتشفشان شناسی پاورپوینت آتشفشان شناسی پاورپوینت آتشفشان شناسی یک پاورپوینت کامل در مورد پاورپوینت آتشفشان شناسی ۲۲۳ اسلاید  … جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه نور به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه نور به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ دانلود نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰نور به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی۱:۱۰۰۰۰۰ نور به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است. …

ادامه نوشته »

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه پل سفید به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه پل سفید به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ دانلود نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ پل سفید به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی۱:۱۰۰۰۰۰ پل سفید به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود …

ادامه نوشته »

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه رامسر به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه رامسر به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ دانلود نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ رامسر به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی۱:۱۰۰۰۰۰ رامسر به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده …

ادامه نوشته »