معماری
خانه / زمین شناسی

زمین شناسی

دانلود لایه های رقومی استان خراسان شمالي ( با فرمت شیپ فایل shp)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود لایه های رقومی استان خراسان شمالي ( با فرمت شیپ فایل shp) دانلود لایه های رقومی استان خراسان شمالي ( با فرمت شیپ فایل shp)   لايه رقومي راههاي استان خراسان شمالي لايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان خراسان شمالي نقشه زمين شناسي استان خراسان شمالي لايه زمين شناسي …

ادامه مطلب ...

دانلود لایه های رقومی استان خراسان رضوي ( با فرمت شیپ فایل shp)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود لایه های رقومی استان خراسان رضوي ( با فرمت شیپ فایل shp) دانلود لایه های رقومی استان خراسان رضوي ( با فرمت شیپ فایل shp)   لايه رقومي معادن استان خراسان رضوي لايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان خراسان رضوي لايه رقومي دهستانهاي استان خراسان رضوي لايه رقومي شهرستانهاي استان …

ادامه مطلب ...

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) نقشه زمین شناسی ایران (کل ایران)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) نقشه زمین شناسی ایران (کل ایران) دانلود شیپ فایل (لایه GIS) نقشه زمین شناسی ایران (کل ایران) در اینجا کامل‌ترین، بروزترین و دقیق‌ترین نقشه شیپ فال ایران برای دانلود قرار داده شده است. این محصول دارای یک شیپ فایل جامع و تخصصی در زمینه زمین‌شناسی …

ادامه مطلب ...

دانلود لایه های رقومی سيستان و بلوچستان ( با فرمت شیپ فایل shp)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود لایه های رقومی سيستان و بلوچستان ( با فرمت شیپ فایل shp) دانلود لایه های رقومی سيستان و بلوچستان ( با فرمت شیپ فایل shp)   لايه رقومي راههاي استان سيستان و بلوچستان لايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان سيستان و بلوچستان لايه زمين شناسي رقومي استان سيستان و …

ادامه مطلب ...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی اصلاندوزبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی اصلاندوزبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰) دانلود نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ اصلاندوزبه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی۱:۱۰۰۰۰۰ اصلاندوز به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه …

ادامه مطلب ...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسیاهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسیاهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰) دانلود نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰اهربه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی۱:۱۰۰۰۰۰ اهربه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه زمین شناسیاهر …

ادامه مطلب ...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی قره آغاج به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی قره آغاج به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰) دانلود نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰قره آغاجبه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی۱:۱۰۰۰۰۰ قره آغاجبه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     …

ادامه مطلب ...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی بستان آبادبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی بستان آبادبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰) دانلود نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰بستان آبادبه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی۱:۱۰۰۰۰۰ بستان آبادبه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش …

ادامه مطلب ...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی آذرشهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی آذرشهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰) دانلود نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰آذرشهربه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی۱:۱۰۰۰۰۰ آذرشهربه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه زمین …

ادامه مطلب ...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی جلفا به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰)

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی جلفا به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: ۱:۱۰۰۰۰۰) دانلود نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰جلفابه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی۱:۱۰۰۰۰۰ جلفابه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه …

ادامه مطلب ...