معماری
خانه / روان شناسی

روان شناسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کم توانی هوشی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کم توانی هوشی عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق کم توانی هوشی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۸ توضیحات کم توانی هوشی بيماري نيست؛ بلكه حاصل يك فرايند بيمارگونه در مغز و با محدوديت در كاركرد هوشي و انطباقي است. علت آن غالباً نامشخص مي‌ماند …

ادامه مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۳۷ توضیحات عملکرد تحصیلی به معنای توانایی دانشجویان در پاسخ دهی به مسائل مربوط به موضوع یا موضوعات خاص پیش‎بینی شده برای یک دوره آموزشی است( سپهوندی، ۱۳۸۵). عملکرد تحصیلی …

ادامه مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زنانشویی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زنانشویی عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زنانشویی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۶۰ توضیحات زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ مسیر پر نشیب و فراز خود را پیموده و همواره به پیش می رود جامعه قالب اصلی این حرکت و چارچوب منظم …

ادامه مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد اینترنتی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد اینترنتی عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد اینترنتی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۴۰ فهرست مطالب تعریف وابستگی وابستگی و رسانه اعتیاد اینترنتی نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی نشانه های روان شناختی نشانه های جسمانی نشانه های رفتاری نشانه های شناختی …

ادامه مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر بخشی هوش هیجانی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر بخشی هوش هیجانی عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر بخشی هوش هیجانی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۶۰ توضیحات از گذشته های دور شناخت عقلانی و عاطفی مطرح بوده اند ولی شناخت عقلانی در همه موارد بر شناخت عاطفی ترجیح داشت و انسان …

ادامه مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کاری

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کاری عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کاری فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۳۱ توضیحات اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند …

ادامه مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازي

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازي عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازي فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۵۰ توضیحات توانمند سازي در دوران مديريت علمي در كانون توجه صاحبنظران مديريت نبوده است بعد از نهضت روابط انساني مسائلي مانند رضايت شغلي، غني سازي شغل، رهبري دموكراتيك مطرح شد و …

ادامه مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیقافکار خودآیند منفی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۲۱ توضیحات به باور اليس وقتي حادثه ي فعال كننده اي براي فرد رخ مي دهد، او براساس تمايلا ت ذاتي خود ممكن است دو برداشت متفاوت و متضاد …

ادامه مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمند‌سازی و عملکرد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمند‌سازی و عملکرد عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمند‌سازی و عملکرد فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۶۰ توضیحات اولین تعریف اصطلاح توانمندسازی به سال ۱۷۸۸ بر می‌گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می‌دانستند که این اختیار …

ادامه مطلب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۲۸ توضیحات واژه Beliefدر فارسی به باور، عقیده، ایمان و اعتقاد ترجمه شده است(آریان‌پور و دیگران، ۱۳۸۵). باور یعنی پذیرش یک اصل یا یک مذهب یا یک حقیقت …

ادامه مطلب ...