معماری
خانه / حقوق

حقوق

دانلود تحقیق د رمورد تحليل دادنامه‌ – خلع يد و مطالبه‌ي اجرت المثل در تقابل الزام به تنظيم سند رسمي -تعداد صفحات ۲۰ ص- فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود تحقیق د رمورد تحليل دادنامه‌ – خلع يد و مطالبه‌ي اجرت المثل در تقابل الزام به تنظيم سند رسمي -تعداد صفحات ۲۰ ص- فرمت word ورد دانلود تحقیق د رمورد تحليل دادنامه‌ – خلع يد و مطالبه‌ي اجرت المثل در تقابل الزام به تنظيم سند رسمي -تعداد صفحات ۲۰ …

ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه و تحقیق در مورد انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران -تعداد صفحات ۹۵ ص-فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود پایان نامه و تحقیق در مورد انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران -تعداد صفحات ۹۵ ص-فرمت word ورد مقدمه : همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع …

ادامه مطلب ...

دانلود تحقیق در مورد ازدواج غير ريشه، مجانين و بيمار جسمي يا روحي خطرناك- تعداد صفحات ۱۸ ص-فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود تحقیق در مورد ازدواج غير ريشه، مجانين و بيمار جسمي يا روحي خطرناك- تعداد صفحات ۱۸ ص-فرمت word ورد مقدمه هيچ كس به ازدواج مجبور يا از آن ممنوع نيست. بيماران، اشخاص غير رشيد حتي مجانين نيز با شرايطي فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمي‌تواند …

ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه و تحقیق در مورد ارتباط رئيس جمهور-تعداد صفحات ۴۵ ص-فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود پایان نامه و تحقیق در مورد ارتباط رئيس جمهور-تعداد صفحات ۴۵ ص-فرمت word ورد مقدمه شناخت اركان حكومت و ارگانهاي سياسي كشور،روابط آنها با هم،آگاهي از حقوق و آزاديهاي افراد ملت و چگونگي حفظ و رعايت اين حقوق حداقل اطلاعي است كه افراد جامعه بايد در زمينه زندگي سياسي …

ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه و تحقیق در مورد شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد-تعداد صفحات ۱۳۰ ص-فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود پایان نامه و تحقیق در مورد شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد-تعداد صفحات ۱۳۰ ص-فرمت word ورد دانلود پایان نامه و تحقیق در مورد شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد-تعداد صفحات ۱۳۰ ص-فرمت word ورد طرح و تقسیم مطالب موضوع اصلی تحقیق و …

ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه در مورد خروج صغير از حجر-تعداد صفحات ۶۰ ص – فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود پایان نامه در مورد خروج صغير از حجر-تعداد صفحات ۶۰ ص – فرمت word ورد دانلود پایان نامه در مورد خروج صغير از حجر-تعداد صفحات ۶۰ ص – فرمت word ورد مقدمه : موضوعي كه در اين مجموعه تلاش به بررسي اجمالي آن شده است خروج صغير از حجر …

ادامه مطلب ...

دانلود تحقیق و پایان نامه در مورد حق و حقوق كودك -تعداد صفحات ۱۳۷ ص -فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود تحقیق و پایان نامه در مورد حق و حقوق كودك -تعداد صفحات ۱۳۷ ص -فرمت word ورد دانلود تحقیق و پایان نامه در مورد حق و حقوق كودك -تعداد صفحات ۱۳۷ ص -فرمت word ورد مقدمه با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل …

ادامه مطلب ...

تحقیق د رمورد حقوق ثبت اختراع-تعداد صفحات ۱۷ ص -فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

تحقیق د رمورد حقوق ثبت اختراع-تعداد صفحات ۱۷ ص -فرمت word ورد تحقیق د رمورد حقوق ثبت اختراع-تعداد صفحات ۱۷ ص -فرمت word ورد مقدمه: چرا ما به يك سيستم ثبت اختراع نيازمنديم؟ دليل ساده براي اينكار عبارت از تجربه‌اي است كه بر مبناي آن براي توسعه و پيشرفت يك …

ادامه مطلب ...

دانلود مقاله و تحقیق پیرامون جرم عقيم و جرم محال- تعداد صفحات ۳۴ ص – فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود مقاله و تحقیق پیرامون جرم عقيم و جرم محال- تعداد صفحات ۳۴ ص – فرمت word ورد دانلود مقاله و تحقیق پیرامون جرم عقيم و جرم محال- تعداد صفحات ۳۴ ص – فرمت word ورد چکیده: بازتاب اینمعضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . …

ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه و تحقیق د رمورد تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي-تعداد صفحات۱۳۵ص-فرمت word ورد

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

دانلود پایان نامه و تحقیق د رمورد تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي-تعداد صفحات۱۳۵ص-فرمت word ورد دانلود پایان نامه و تحقیق د رمورد تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي-تعداد صفحات ۱۳۵ ص-فرمت word ورد فهرست فصل اول : ۱- تاريخچه ۲- تعريف شركتهاي دولتي ۳- علل تاسيس شركتهاي دولتي ۴- مرجع …

ادامه مطلب ...