معماری
خانه / آمار

آمار

پاورپوینت "روش مونت کارلو"

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

پاورپوینت "روش مونت کارلو" روش مونت کارلو-ppt قسمتي از پاورپوينت: مونت کارلو روشی است که به منظور حل مسائل غیر تصادفی یا برخی مسائل تصادفی که گذشت زمان نقش اساسی در آنها ندارد از اعداد تصادفی استفاده می کند. روش مونت کارلو این امکان را به وجود می آورد که …

ادامه مطلب ...

پاورپوینت آمار دبیرستان

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

پاورپوینت آمار دبیرستان پاورپوینت آمار دبیرستان دارای نمودارهای آماری (میله ای – مستطیلی و …. ) مخصوص درس آمار ۱۷ اسلاید نمرات زبان دانش‌آموزان یک کلاس ۲۰ نفره به صورت ذیل است ۱۶-۱۵-۱۴-۱۸-۱۵-۱۴-۱۴-۱۹-۱۶-۱۶-۲۰-۱۶-۱۹-۱۵-۲۰-۱۵-۱۸-۲۰-۲۰-۱۴ جامعه آماری = نمره دانش‌آموزان یک کلاس ۲۰ نفره موضوع مورد مطالعه = نمرات زبان آن‌ها نمونه …

ادامه مطلب ...

نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف/ صف بندی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف/ صف بندی نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف/ صف بندی نمونه سوالات نيمسال اول۸۹-۸۸نمونه سوالات نيمسال دوم نمونه سوالات تابستان ۸۹ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ نمونه سوالات تابستان ۹۰نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال …

ادامه مطلب ...

آمار و احتمال

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

آمار و احتمال آمار و احتمال نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸ نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامه  … جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب ...

آمار ریاضی ۱

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

آمار ریاضی ۱ آمار ریاضی ۱ نمونه سوالات نيمسال اول۸۹-۸۸ نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ ت.نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهنمونه سوالات تابستان ۹۰ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ نمونه سوالات تابستان ۹۲ …

ادامه مطلب ...

آمار ریاضی ۲

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

آمار ریاضی ۲ آمار ریاضی ۲ نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ تابستان ۸۹ نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهنمونه سوالات تابستان ۹۰ نمونه سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با …

ادامه مطلب ...

آنالیز ریاضی ۲

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

آنالیز ریاضی ۲ آنالیز ریاضی ۲ نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ تابستان ۸۹ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه تابستان ۹۰ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامه …

ادامه مطلب ...

آنالیز ریاضی۱

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

آنالیز ریاضی۱  آنالیز ریاضی۱ نمونه سوالات نیمسال اول۸۹-۸۸ نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ تابستان ۸۹ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه تابستان ۹۰ نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامه …

ادامه مطلب ...

احتمال و کاربرد آن

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

احتمال و کاربرد آن احتمال و کاربرد آن شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۸۹-۸۸ نیمسال دوم ۸۹-۸۸ تابستان ۸۹ نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۰-۸۹ تابستان ۹۰ نیمسال اول ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ نیمسال اول ۹۳-۹۲ نیمسال اول ۹۵-۹۴ + با پاسخنامه …

ادامه مطلب ...

آنالیز عددی٬ آنالیز عددی ۱ ٬ مبانی آنالیز عددی

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-3-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88

آنالیز عددی٬ آنالیز عددی ۱ ٬ مبانی آنالیز عددی آنالیز عددی٬ آنالیز عددی ۱ ٬ مبانی آنالیز عددی شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۹۰-۸۹ نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه تشریحی تابستان ۹۰ نیمسال اول ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ …

ادامه مطلب ...