فایل شهر

فایل شهر

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشورهای همسایه ایران

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشورهای همسایه ایران

در این بخش پاورپوینت آشنایی با کشورهای همسایه ایران در 73 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت پیامدهای تغییر اقلیم(گرمایش جهانی)

دانلود پاورپوینت پیامدهای تغییر اقلیم(گرمایش جهانی)

در این بخش پاورپوینت پیامدهای تغییر اقلیم(گرمایش جهانی) در 20 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت مبانی عکس‌برداری هوایی

دانلود پاورپوینت مبانی عکس‌برداری هوایی

در این بخش پاورپوینت مبانی عکس‌برداری هوایی در 22 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: عنوان ..................................................................................................................................1 بسم الله ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با خلیج فارس

دانلود پاورپوینت آشنایی با خلیج فارس

در این بخش پاورپوینت آشنایی با خلیج فارس در 14 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با جغرافیای قاره آسیا

دانلود پاورپوینت آشنایی با جغرافیای قاره آسیا

در این بخش پاورپوینت آشنایی با جغرافیای قاره آسیا در 27 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با بیابان‌ها

دانلود پاورپوینت آشنایی با بیابان‌ها

در این بخش پاورپوینت آشنایی با بیابان‌ها در 24 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور عراق

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور عراق

در این بخش پاورپوینت آشنایی با کشور عراق در 33 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور اسرائیل

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور اسرائیل

در این بخش پاورپوینت آشنایی با کشور اسرائیل در 30 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استان‌ها و مراکز آن‌ها

دانلود پاورپوینت استان‌ها و مراکز آن‌ها

در این بخش پاورپوینت استان‌ها و مراکز آن‌ها در 40 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت استان‌شناسی آذربایجان شرقی

دانلود پاورپوینت استان‌شناسی آذربایجان شرقی

در این بخش پاورپوینت استان‌شناسی آذربایجان شرقی در 31 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما