فایل شهر

فایل شهر

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع فاضلاب شهری

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع فاضلاب شهری

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع فاضلاب شهری در 21 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی در 26 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع جایگاه‌های سوخت

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع جایگاه‌های سوخت

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع جایگاه‌های سوخت در 14 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع پایانه‌ها

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع پایانه‌ها

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع پایانه‌ها در 15 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است.   ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع میدان‌های میوه و تره‌بار

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع میدان‌های میوه و تره‌بار

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع میدان‌های میوه و تره‌بار در 14 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع برق‌رسانی شهری

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع برق‌رسانی شهری

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع برق‌رسانی شهری برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع تونل مشترک تاسیسات

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع تونل مشترک تاسیسات

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع تونل مشترک تاسیسات در 26 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع آرامستان‌ها

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع آرامستان‌ها

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع آرامستان‌ها در 18 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع گازرسانی شهری

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع گازرسانی شهری

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع گازرسانی شهری در 23 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع کشتارگاه‌ها

دانلود پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع کشتارگاه‌ها

در این بخش پاورپوینت تاسیسات و زیرساخت‌های شهری با موضوع کشتارگاه‌ها در 10 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما