خانه / علوم انسانی / پروژه بررسي روابط سرسختي روان شناختي با حمايت اجتماعي دانش جويان دختر وپسر كارشناسي زبان انگلسي دانشگاه آزاد اسلامي

پروژه بررسي روابط سرسختي روان شناختي با حمايت اجتماعي دانش جويان دختر وپسر كارشناسي زبان انگلسي دانشگاه آزاد اسلامي

                نوع فایل: word قابل ویرایش ۴۵ صفحه   چکیده: دراين پروژه بررسي روابط سرسختي روان شناختي با حمايت اجتماعي دانش جويان دختر وپسر كارشناسي زبان انگلسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه درسال جاري ۸۸-۷۸ مورد بررسي قرارگرفت. آزمون هاي اين تحقيق بصورت تصادفي ساده ازبين دانش جويان رشته كارشناسي زبان انگليسي انتخاب شده است اين پژوهش دراي پنج فرضيه مي باشد وبراي بررسي وتعيين اطلاعات آنها، اطلاعات از طريق پرسشن سر……………اهواز وحمايت اجتماعي فيليپس ججمع آوري شد . براي تعليل داده هاي اين تحقيق ار روش ضريب هم بستگي پيرسون ودگرسيون استفاده شده است .نتايج اينبررسي نشان دادبين سرسختي روان شناسي با حمايت اجتماعي رابطه معني دراي وجود دراد. مقدمه: يكي از سازمانهاي مهم ومؤثر جهان امروز دانشگاها مي باشند، سازمان هايي كه انسانهاي متعهد ومتخصص را تحويل جامعه مي دهد وم…………اصلي آن دردرجه اول انسان سازي ودرمرحله دوم تخصص مي باشد به عبارت ديگر ثمره اين سازمان از يك سو تبديل انسانهاي خام ومتعهد به انسانهاي سالم، خلاق ، بابنده ، متع …

درباره ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *