خانه / علوم پایه / پاورپوینت در مورد نور هندسی-خواجه نصیرالدین طوسی- ۲۷ اسلاید

پاورپوینت در مورد نور هندسی-خواجه نصیرالدین طوسی- ۲۷ اسلاید

قسمتی از اسلاید ها         موضوع اول: چشم کل یک جسم را با هم نمی بیند. مطابق شکل جسم (ا ب)را در نظر می گیریم که از قسمت های (ا ء)،(ء ه)،(ه ر)و(رب)تشکیل شده است و چشم در نقطه ژ قرار دارد .شعاع های (اژ)،(ءژ)،(ه ژ)،(رژ) و (ب ژ)را در نظر می گیریم و(ژا)عمود مخروط شعاعی می باشد. در نتیجه  بنابر آنچه در مقدمه ذکر شد چشم ابتدا اطراف عمود مخروط شعاعی یعنی (اء)را می بیند و به علت آنکه شعاعهای (ءژ)و(ه ژ)بعد از شعاع (اژ)واقع شده اند ،چشم با نظر کردن به آنها جسم (ءه)را می بیند ویا به عبارتی چشم عمود مخروط شعاعی را به سمت (ءه)تغییر میدهد و همین طور برای جسم های (ه ر)و(رب)در نتیجه کل جسم(ا ب) با هم دیده  نمیشود.   موضوع دوم: نزدیک ترین مقادیر متساوی و مختلف الفاصله رویتشان درست تر است. موضوع سوم: هرگاه جسمی از چشم خیلی دور شود دیگر دیده نمی شود. موضوع پنجم: نزدیک ترین مقادیر متساوی مختلف الفاصله بزرگ تر دیده میشوند. موضوع ششم: خطوط موازی از دور مختلف العرض دیده می شود. موضوع  هفتم: اشکال قائم الزاویه را از دور دایره مانند می بینیم. موضوع نهم آنچه …

درباره ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *