نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در بخش های مختلف بیمارستان


نتایج نمونه برداری باکتری ها و قارچ های بخش های مختلف بیمارستان به همراه نتایج pm هوا در سه سطح ۱، ۲٫۵ و ۱۰ بسیار کمیاب در سطح اینترنت بخش های مورد بررسی شامل : اتاق عمل ایزوله فضای بیرون بخش زنان اطفال پاتولوژی داخلی آزمایشگاه اورژانس ICU CCU ارتوپدی   باکتری های نمونه برداری شده : باسیل گرم مثبت اسپوردار باسیل گرم منفی کوکسی تتراژن باسیلوس سرئوس استافیلوکوک استرپنوکوک باسیل گرم منفی کوکسی گرم مثبت تتراژن باسیلوس سرئوس استافیلوکوک باسیل گرم مثبت  بدون اسپور کوکسی گرم منفی نایسر  باسیل گرم مثبت     قارچ های نمونه برداری شده :     کلادسپوریوم اسپروژیلوی فلاووس الترنالیا اسپروژیلوس استاکی یوتوریوم اکرومونیوم پنی سیلیوم کاندیدا اسکوپلاریوزیس     بیش از هشت ماه متوالی طول کشیده تا این نتایج جمع آوری شده است. بسیار بسیار با ارزش و مناسب برای کلیه دانشجویان ارشد بهداشت نتایج بسیار کامل شامل نتایج تمامی آزمون ها مربوطه(مثل ANOVA)، بیش از ۹۰ جدول و نمودار نتایج در اکسل،  نتایج اندازه گیری …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *