مقاله ی آلودگی نوترونی ناشی از شتابدهنده های خطی الکترونی بیمارستانی

یک فایل ورد ۴۸ صفحه ای است که به طور کامل راجع به آلودگی نوترونی ناشی از شتابدهنده های خطی الکترونی توضیح داده و از همه جهات این آلودگی را بررسی می کند.روش های تولید نوترون ، انرژی،چشمه های فوتونی،شدت،آلودگی ها،پتانسیل پراکندگی، شتابدهنده ها، شتابدهنده های خطی و اصول کارشان، تولید پرتو ایکس،حفاظت در برابر نوترون ها و آزمایشاتی که تا به حال انجام شده از جمله عناوین این مقاله است. …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *