خانه / فنی و مهندسی / روشی برای طراحی مبدل های معکوس RNS دو سطحی برای محدوده های دینامیکی بزرگ

روشی برای طراحی مبدل های معکوس RNS دو سطحی برای محدوده های دینامیکی بزرگ

روشی برای طراحی مبدل های معکوس RNS دو سطحی برای محدوده های دینامیکی بزرگ ترجمه این مقاله در ۱۲ صفحه می باشد. بخشی از ترجمه مقاله به صورت زیر است: چکیده در سال های اخیر، تحقیقات در مورد سیستم های عددی باقی مانده (RNS) محدوده های دینامیکی بیشتری را به منظور بررسی بیشتر موازی سازی باقیمانده آنها در نظر گرفته است. در این مقاله، ما از مجموعه سه ماژولی سنتی ؟، ، با محدوده دینامیکی ۳n بیتی مشابه استفاده می کنیم، و بسط های افقی و عمودی را برای اندازه گیری محدوده پویا و افزایش موازی سازی با توجه به نیازمندی ها، پیشنهاد می کنیم. دو روش مختلف برای طراحی مبدل های معکوس کلی برای مجموعه های ماژولی گسترده برای دامنه های پویای مورد نظر معرفی می شوند. مبدل های قبلی نیاز به انتخاب وزن پیچیده ای از ورودی ها یا گام های تبدیل نهایی پیچیده، دارند. در این اثر، انتخاب وزن شرایط ضربی مربوط به ورودی ها به اضافه طول ۲n بیتی، کاهش می یابد و مرحله تبدیل نهایی، تنها نیاز به یک مقایسه دارد. نتایج تجربی نشان می دهد که رویکردهای پیشنهادی، به کاهش قابل توجه منطقه ای، تا سطح ۶۱٪ کمتر از کاهش ناحیه ای، نسبت به حالت پیشرف …

درباره ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *