دانلود پروژه کار آموزی تاریخچه مخابرات ایران


مقدمه:ارتباطات دارای آن چنان جایگاه و ارزشی است که در اکثر ممالک جهان به عنوان پدیدهای کارساز و موثر در توسعه همه جانبه جوامع بشری به کار گرفته شده است و همواره با تغیر و تحولات گوناگون عدیده ای به اشکال مختلف در اختیار عموم قرار گرفته و می گیرد.انسان امروزه در دورانی به سر می برد که در اطراف او انفجاری از اطلاعات و رویدادها رخ می دهد و او به دوره تازهای از تاریخ زندگی روابط با انسانهای دیگر گام می نهد . دوره ای که ارتباطات درآن نقش مهمی را ایفا می کند و به گفته دکتر محمد دادگستران:((هنگامی که تجهیزات ارتباطی و ابزارهای انباشت اطلاعات با یکدیگر همراه شوند جامعه رو به توسعه می گذارد و زمینه برای تحول اساسی فراهم می شود از جمله رویدادهای عظیمی که در این مورد صورت گرفته اندیشه مربوط به ایجادابرشاهراه اطلاعاتی است که زمانی به صورت یک رویای دست نیافتنی به نظر می رسید اما امروزه به عنوان یک واقعیت قابل تحقق جلوه گر شده است.دنیای کنونی که آن را دنیای ارتباطات لقب داده اند وشرایط کشور ضرورتهای اجتناب ناپذیر را برای فعالان بخش از ارتباطات ایجاد کرده اند تا با تجهیز به دانش روز و فنون پیشرفته سا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *