دانلود پاورپوینت نوروآناتومي و نورو فيزيولوژي


سیستم عصبی یکی از سیستم های تنظیمی هموستازی است که اطلاعات را از داخل یا خارج بدن دریافت می کند و آنها را پردازش کرده و ایمپالسهایی برای کنترل اعمال مختلف بدن ارسال می کند. سيستم اعصاب: از نظر عملكردي: سيستم ارادي سيستم اتونوميك  از نظر آناتومي: ‍‍CNS( centeral nervous system) PNS( peripheral nervous system) نورون واحد تشکيل دهنده سيستم عصبي را نورون گويند که دارای قدرت تحریک پذیری و قدرت تولید امواج عصبی می باشد.  نورون پس از تولد تكثير نمي شودمگر بخشهايي شامل كورتكس مخچه ، هيپوكامپوس و نواحيي از تالاموس كه ممكن است پس از تولد تكثير يابند. از نظر شكل خروج زوائد از جسم سلولي:    Unipolar محل انشعاب آکسون و دندریت از جسم سلولی در یک نقطه است. در عقده هاي نخاعي  مي توان آنها را مشاهده نمود. Bipolar دارای یک آکسون و یک دندریت هستند که از دو قطب سلول خارج مي شوند. در شبکه چشم، مخاط بویایی و مخچه دیده می شوند. Multipolar که به شکل ستاره ای و هرمی هستند و عمدتا در نخاع و قشر مخ دیده می شوند. از نظر فیزیولوژی نورونها به سه دسته تقسیم می شوند: …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *