دانلود پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی


هیدرولیز نشاسته با اسید žنشاسته از ۲ نوع پلیمر تشکیل یافته است : ترکیب خطی آمیلوز و ترکیب انشعابی آمیلوپکتین . هیدرولیز نشاسته با کاتالیست های اسیدی به طور کلی شامل شکست در هر دو انشعاب(۱→4) α و  (1→6) α برای رسیدن به اجزائی با وزن ملکولی پائین تر است  DE: میزان قندهای احیا شده تولیدی در طی تبدیل نشاسته به شربت نشاسته را می گویند . معایب استفاده از روش اسیدی برای تولید شربت گلوکز žامکان انجام فرایند برگشت در محیط اسیدی و تولید دی ساکاریدهای برگشتی (مانند ایزومالتوز و جنتیوبیوز) . ž žانجام واکنش میلارد و کاراملیزاسیون و تولید هیدروکسی متیل فورفورال که باعث تیره رنگ شدن شربت می شود . ž žافزایش خاکستر شربت طی خنثی سازی ž žنیاز به دستگاه های مقاوم به خوردگی شامل ۱۰ اسلاید powerpoint   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *