دانلود مقاله مهارتهای مقابله با خشم


افرادی که به سختی می توانند خشم خودشان را کنترل کنند اغلب اوقات ازاین که چه زمانهایی و چرا عصبانی می شوند آگاه نیستند. اگر برخی اوقات دچار خشم می شوید یا کارهای روزمره شما را خسته می کند نگران نباشید راه حلی برای کنترل خشم وجود دارد. هنگامی که افراد عصبانی می شوند برای آنها مهم است که از واکنش های بدنی و الگوهای فکری و رفتارهای واقعی خود آگاه شوند فرد با افزایش آگاهی از این عوامل نامطلوب می تواند به کنترل و کاهش این واکنش ها بپردازد. برای اینکه شما بتوانید آن چه را که هنگام عصبانیت اتفاق می افتد تغییر دهید نفستان باید واکنشهای بدنی رابا افکار و نیز با آن چه واقعاً هنگام خشم انجام می دهید هماهنگ کنید به محض این که شما کنترلی را بر روی این سه عامل بدست آورید می توانید برای چگونگی تغییر خود برنامه ریزی کنید مطالب زیر در مورد خشم به شما کمک خواهد کرد تا آن چه را که هنگام خشم اتفاق می افتد کنترل کنید. خشم : یکی از هیجانهای پیچیده انسان خشم می باشد ، خشم واکنش متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبرو شده ایم اشکال خشم این است که اگرچه بخش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *