دانلود تحقیق يافتن مشاهدات پرت


يافتن مشاهدات پرت  : مشاهدات پرت تحليل‌هاي آماري را مشكل مي‌سازند. هنگام تحليل داده‌ها، گاهي اوقات مقاديري دور از بقيه داده‌ها پيدا مي‌كنيد چنين مقاديري مشاهدات پرت ناميده مي‌شود. هنگامي كه شما با يك مشاهده پرت روبه‌رو مي‌شويد ممكن است وسوسه شويد كه آن را حذف كنيد. در ابتدا از خود اين سوال‌ها را بپرسيد : -    آيا اين مقدار را به طور صحيح وارد كامپيوتر شده؟ اگر خطايي در وارد كردن داده‌ها دارد آن را تصحيح كنيد. -    آيا در رابطه با اين مقدار خطاي آزمايشي وجود دارد؟ -    آيا آن مشاهده از يك تنوع زيستي سبب شده است ؟ اگر هر مقدار، از يك شخص مختلف بيايد آن مشاهده ممكن است يك مقدار صحيح باشد و علت آن مشاهده علت فردي است كه با ديگران تفاوت دارد. بعد از پاسخ منفي به اين سوال‌ها، شما بايد تصميم بگيريد كه با اين مشاهدات چه كار كنيد ؟ كه ۲ احتمال وجود دارد: -    يك امكان اين است كه آن مشاهده پرت از شانس ناشي شود در اين مورد شما بايد آن مقدار را در تحليل نگه داريد كه آن مقدار از ج …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *