دانلود تحقیق مشاوره شغلی


عنوان رشته : مدیر امور پستیتعریف :این رشته در برگیرنده طبقات شغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام فعالیت هایی در زمینه طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی امور مربوط به پست می باشند و ممکن است با عناوین مربی، کارشناس و یا بازبین به انجام امور محوله بپردازند.نمونه وظایف و مسؤولیت ها :-    سرپرستی بخش ها و ادارات پستی و معاونت ادارات پست در مرکز شهرستانه ها-    آموزش عملیات پستی در مرکز استان ها طبق برنامه تنظیم شده -    بازبینی عملیات پستی در سطح ادارات کل پست استان ها و دفاتر پستی مربوطه -    نظارت بر حسن انجام امور ممیزی مرسولات-    نظارت در دریافت و توزیع مرسولات و امانات پستی-    نظارت بر مبادله پست های وارده و صادره هوایی داخله و خارجه پس از انجام تشریفات-    نظارت در ارسال بسته های هوایی و زمینی و انجام امور گمرکی و ارسال آگهی به منظور اطلاع گیرندگان امانات-    نظارت بر قبول و حمل و توزیع مرسولات و امانات و سایر عملیات پستی مطابق مقررات و دستورالعم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *