برنامه بنویسید که اعداد کامل کوچکتر از ۱۰۰۰ را چاپ کند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *